Privacy-verklaring

Hondenschool Hond-en-inzicht respecteert de privacy van haar cursisten en behandelt de persoonlijke informatie die verstrekt is vertrouwelijk en zorgvuldig. Daartoe is deze privacy-verklaring opgesteld.

Algemeen
Door persoonsgegevens op te geven geeft de cursist toestemming tot het gebruik van de gegevens overeenkomstig deze privacy-verklaring. Deze toestemming wordt expliciet gevraagd bij aanmelding via de website middels het inschrijfformulier. Bij telefonische aanmelding wordt de mondelinge toestemming nogmaals schriftelijk bevestigd.

Welke gegevens?
De volgende gegevens worden vastgelegd:
Cursist: Naam en voornaam, woonplaats, telefoonnummer en email-adres.
Hond: Naam, welk ras of kruising en geboortedatum.

Tijdens de cursus wordt een aan- of afwezigheidsregistratie gevoerd.
Bij aanvang van de eerste les wordt het inentingsboekje van de hond ingezien en genoteerd als gezien/niet gezien.

Bij een betaling van cursus, lessen of producten per bank wordt het bankafschrift bewaard. Bij kasbetaling wordt deze betaling genoteerd in het kasboek.

Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om op een juiste wijze een cursist deel te laten nemen aan de lessen. Tijdens de lessen wordt over de lessen en andere ontwikkelingen binnen Hond-en-inzicht gecommuniceerd via telefoon of email. Ook ná de cursus of lessen. De oud-cursist kan te allen tijde aangeven geen prijs meer te stellen op deze communicatie.

Bewaartermijn
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Ná de cursus wordt de aan- of afwezigheidsregistratie verwijderd. De andere gegevens zijn onderdeel van de financiële administratie en worden, conform de wettelijke termijn, zeven jaar bewaard.

Rechten van de cursist
Een cursist heeft het recht op inzage, rectificatie en aanvulling, verwijderen of overdracht van de door Hond-en-inzicht verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kan worden aangevraagd viainfo@hond-en-inzicht.nl. Hond-en-inzicht zal zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand reageren.

Vragen? Neem contact met ons op!
Zijn er vragen of opmerkingen over het gebruik van de persoonsgegevens of andere onderwerpen uit deze privacy-verklaring, neem dan contact met ons via: info@hond-en-inzicht.nl.

Hond-en-inzicht behoudt zich het recht voor om deze privacy-verklaring te wijzigen.
Deze verklaring is voor het eerst gepubliceerd 21 mei 2018.