Privacy-verklaring

 

Hondenschool Hond-en-inzicht respecteert de privacy van haar cursisten en behandelt de persoonlijke informatie die verstrekt is vertrouwelijk en zorgvuldig. Daartoe is deze privacy-verklaring opgesteld.

Algemeen
Door persoonsgegevens op te geven geeft de cursist toestemming tot het gebruik van deze gegevens overeenkomstig deze privacy-verklaring. Deze toestemming wordt expliciet gevraagd bij aanmelding via de website via het inschrijfformulier. Bij aanmelding anders dan via het inschrijfformulier (telefonisch, Whatsapp, SMS, email) wordt toestemming schriftelijk bevestigd in de bevestiging van de cursus.

Welke gegevens?
De volgende gegevens worden vastgelegd:
Cursist: naam en voornaam, woonplaats, telefoonnummer en email-adres. Hond: naam, welk ras of kruising.

Tijdens de cursus wordt een aan- of afwezigheidsregistratie bijgehouden. 

Bij betaling van cursus, lessen of producten per bank wordt het bankafschrift bewaard. Bij kasbetaling wordt deze betaling genoteerd in het kasboek.

Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om op een juiste wijze een cursist deel te laten nemen aan de lessen. Tijdens de lessen wordt over de lessen en andere ontwikkelingen binnen Hond-en-inzicht gecommuniceerd via telefoon, tekstbericht of email. Ook ná de cursus of lessen. De cursist kan te allen tijde aangeven geen prijs meer te stellen op deze communicatie.

Bewaartermijn
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Ná de cursus wordt de aan- of afwezigheidsregistratie verwijderd. De andere gegevens zijn onderdeel van de financiële administratie en worden, conform de wettelijke termijn, zeven jaar bewaard.

Gebruik van cookies
De website van Hond-en-inzicht maakt gebruik van cookies om het bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikservaring van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website achterlaat op het apparaat van de gebruiker.

Rechten van de cursist
Een cursist heeft het recht op inzage, rectificatie en aanvulling, verwijderen of overdracht van de door Hond-en-inzicht verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kan worden aangevraagd via info@hond-en-inzicht.nl. Hond-en-inzicht zal zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand reageren.

Vragen? Neem contact met ons op!
Zijn er vragen of opmerkingen over het gebruik van de persoonsgegevens of andere onderwerpen uit deze privacy-verklaring, neem dan contact met ons op via: info@hond-en-inzicht.nl.

Hond-en-inzicht behoudt zich het recht voor om deze privacy-verklaring te wijzigen. Deze verklaring is gepubliceerd op 9 maart 2022 (eerste publicatie 21 mei 2018 en tweede 11 maart 2020).